Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu qua 5 bước trước hết để lập mưu hoạch tổ chức sự kiện. Sang phần 2, các bạn sẽ được tìm hiểu các bước còn lại để tổ chức một sự kiện thành công tốt đẹp.

Xem thêm: cong ty to chuc su kien chuyen nghiep

Bước 6 : dự định kinh phí tổ chức sự kiện
Để dự trù được kinh phí cho sự kiện của bạn, bạn cần có một kế hoạch cụ thể và chi tiết. Căn cứ vào kế hoạch đó, hãy lập một bản dự tính kinh phí cho sự kiện của bạn.
Bản dự trù kinh phí này có vai trò rất quan yếu. Nó giúp bạn xác định được các nguồn chi thu từ việc tổ chức sự kiện. Đống thời giúp bạn kiểm soát được tổn phí cho event.

Bước 7: thông tin thời kì tổ chức
thời kì tổ chức cần được thông tin sớm đến khách mời và các bên can hệ đến sự kiện. Bởi mỗi người có một công việc riêng, nên bạn thông báo càng sớm càng tốt để họ chuẩn bị và sắp đặt thời gian, công việc của mình.

Bước 8: Lập bảng kế hoạch chi tiết
- Lên danh sách trật tự các hoạt động cần thiết diễn ra trong sự kiện
- Xác định nhân sự thực hiện từng hoạt động của sự kiện
- Chủ đề xuyên suốt sự kiện là gì
- Thông điệp mà đơn vị tổ chức sự kiện muốn truyền tải đến khách mời là gì
- Quyết định loại thông báo giao thông nên kết hợp với dẫn chương trình, khi nó cần phải xảy ra và ai sẽ chịu bổn phận thực hiện và theo dõi.
- Xác định thiết bị cấp thiết cho sự kiện hay hoạt động.
- Liên hệ bên thứ 3 để thuê thiết bị cho sự kiện
- Quyết định ai sẽ chịu bổn phận nhận và trả thiết bị.
- Xác định những tài liệu cần thiết, và xác định các nguồn tiềm năng mua chúng.
- Quyết định ai sẽ là người chịu bổn phận thu mua, chuẩn bị và lưu trữ các nguyên liệu.
- Xác định những người sẽ nhận được giải thưởng.
- Quyết định danh mục giải thưởng và xác định các nguồn để mua chúng.
- Quyết định ai sẽ là người chịu bổn phận mua giải thưởng.

Xem thêm: to chuc su kien gioi thieu san pham moi

- Xác định phương pháp sẽ được sử dụng để công bố công khai các sự kiện hoặc hoạt động.
- Lên kế hoạch phân chia nhân sự và trách nhiệm của từng người
- Quyết định ai sẽ là người liên lạc cho các yêu cầu thông tin công khai trên các sự kiện hay hoạt động.
- Quyết định ai sẽ là người chịu nghĩa vụ phổ thông các loại thông tin của sự kiện hay hoạt động.
- Xác định phương pháp giao thiệp kết nối cho người trong tổ chức để sự kiện được tổ chức trơn chu .