UBND tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện thoả thuận gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chiến thuật đầu tư đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ đồng đi theo hình thức phối kết hợp giữa đầu tư công và dự án đi theo phân khúc đối tác công tư (PPP) có sự kết nối góp vốn của phòng nước.

dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc ý kiến đề xuất đầu tư đi theo chiến thuật phối kết hợp giữa dự án công cũng như đầu tư PPP có sự kết nối góp vốn trong phòng nước 1/2.tìm hiểu thêm : dự án TNR Amaluna Trà Vinh ra mắt Báo Giá còn mới cho khách hàng

trên cơ sở thống nhất về chiến thuật hướng tuyến giữa Bộ giao thông vận tải (GTVT) và nhiều tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, xuất hiện điểm đầu tại Km91+200 nối trong con đường tỉnh 978 nằm trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối với đường hạn chế Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh Cà Mau, bên cắt ngang thời kỳ một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng nhiều cơ quan, bộ phận chi tiết tìm tòi nhiều giải pháp đầu tư cùng với 3 kịch phiên bản được nêu ra để cân nhắc, xem xét cũng như lựa chọn.

thứ nhất khi là đầu tư đi theo phương thức đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) và không tồn tại sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước.

Thứ hai là dự án đi theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và có sự tham gia góp vốn trong phòng nước 1/2 từ Chi phí trung ương giúp đỡ, vốn do quý khách thu xếp 1/2.

Thứ ba là đầu tư theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối kết hợp cùng với đầu tư công. dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được bóc tách khiến 2 dự án công trình thành phần: dự án thành phần 3a được đầu tư công (đầu tư những cầu rộng lớn và nút giao khác mức, triển khai vào thời kỳ 2021 - 2025; tổng mức dự án sơ bộ 2.730 tỷ đồng, sử dụng Chi phí trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b dự án đi theo hình thức hợp đồng BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước 50% từ Ngân sách trung ương hỗ trợ, xấp xỉ 4.363 tỷ VNĐ (còn lại 1/2 là vốn khách hàng tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn đến dự án công trình thành phần 3b dự định là 15 năm 5 tháng; thời gian triển khai dự án từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu và phân tích định hình 3 giải pháp dự án nhận biết để gia công đầu tư dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào giai đoạn 2021 - 2025 đi theo phân khúc xã hội hóa, đảm bảo khả năng khả thi, sức hút cũng như phát huy nguồn lực xã hội đầu tư cấu trúc cơ sở giao thông thì chiến thuật kết hợp giữa dự án công cũng như đầu tư đi theo phương thức đối tác công - tư xuất hiện sự tham gia góp vốn của phòng nước 1/2 khi là khả thi nhất. chiến thuật đầu tư này cũng được nhiều UBND địa phương liên tục gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND cũng như những sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về giải pháp đầu tư dự án công trình, liên tục phía đường và đã Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ huy, mời những chuyên gia, các bộ phận chi tiết kết nối. lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau cũng như Bạc Liêu sẽ thống nhất ứng trước Ngân sách chi tiêu địa phương để thực hiện những thủ tục sắp đến đầu tư cũng như bồi thường, giải phóng bên bằng cho dự án công trình.đọc thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút đông đảo khách hàng

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Cà Mau nhà trì chuẩn bị dự án dự án công trình, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu đã liên hoàn ủng hộ việc bàn giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án. thế cho nên, nhằm đáp ứng phù hợp với quy tắc pháp lý về đầu tư công và đầu tư đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ suy nghĩ bàn giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền thực hành dự án.

tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là tuyến trục dọc trong vùng Đồng bằng dòng sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế đi lên mạng mặt đường bộ đường cao tốc Việt Nam mang lại năm 2020 cũng như kim chỉ nan cho năm 2030. Việc đầu tư con đường cao tốc này sẽ kết nối thông tuyến đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đóng góp phần hoàn toàn mạng lưới hạ tầng giao thông vào khu vực, kết nối các trung tâm thành phố lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, kết nối các cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch giá chỉ - Bạc Liêu, nâng cao thực trạng ùn tắc giao thông trong khu vực, tạo nên ĐK thúc đẩy đi lên kinh tế - văn hóa truyền thống - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.