Tìm trong

Tìm Chủ đề - cứu cứa!! con lg lt2 của em sau khi up rom. khởi động lại thì bị treo logo và báo lỗi security erro

Tùy chọn thêm