mình muốn mua một con lg lt3 hàng 99% bạn nào biết chỉ giúp hay đang dùng có ý chuyển nhượng chỉ mình với mình cảm ơn