AI PHÁT TRIỂN ROM NÀY ĐƯỢC KO NHỈ!KẾT QUÁ MÀ BẢN KIA LỖI 90% SAO DÙNG ĐC !LẠI PHẢI CÀI CHPLAY BẰNG TAY NỮA THÌ XÁC ĐỊNH CHÁN