máy mình chạy 4.4.2 v20h , mình root theo hướng dẫn giờ cứ hiện logo Lg rồi khởi động lại, kiếm rom gốc để up lại mà toàn link die , anh em nào có cho mình xin, mình cám ơn