Ai có flie bàn phím gõ g3.zip cho lte 3 cho minh xin link với..
Tkank mkieuu