Cần mua 1 e lte3 màu trắng giá thanh lý. Ai bán không