*YÊU CẦU
- Máy Đã Root
-Thẻ Nhớ CLass 4 Hoặc Hơn Càng Tốt
*TẢI ỨNG DỤNG NÀY VỀ CÀI ĐẶT VÀ MỞ NÓ LÊN..YÊU CẦU SUPER SU NHẤN CHO PHÉP..
http://appvn.com/a/details?id=com.devasque.fmount
*BẮT ĐẦU
Tất cả game hoặc ứng dụng chạy được trên máy.
**Mở ứng dụng lên,nhấn 3 dâu gạch ngang bên trái**CHỌN PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG.

**CHỌN ỨNG DỤNG CẦN CHUYỂN DỮ LIỆU.


**THÔNG TIN ỨNG DỤNG VÀ CỠ DỮ LIỆU SẮP CHUYỂN.BẤM VÀO TẠO GẮN KẾT..

**NHẤN CÓ ĐỂ NÓ TỰ ĐỘNG TẠO ĐƯỜNG DẪN TRÊN THẺ

**NHẤN CHỔ MÌNH KHOAN TRÒN

**NHẤN CÓ ĐỂ BẮT ĐẦU CHUYỂN

**ỨNG DỤNG ĐANG CHUYỂN DỮ LIỆU,KIỂM TRA TRÊN THANH THÔNG BÁO.**DANH SÁCH CÁC ỨNG DỤNG ĐÃ CHUYỂN,NHẤN CÁI GHIM ĐỂ LIÊN KẾT(GHIM CHUYỂN MÀU XANH LÀ ĐƯỢC)..VẬY LÀ OK..

***LƯU Ý CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC XÓA ĐƯỜNG DẪN TRONG DATA VÀ OBB TRÊN BỘ NHỚ MÁY.
***VÀO PHẦN CÀI ĐẶT VÀ TÍCH VÀO Ô ĐẦU VÀ CUỐI ĐỂ NÓ TỰ GẮN KẾT KHI REBOOT
***KHI UP ROM CÁC BẠN VÀO CÀI ĐẶT CHỌN SAO LƯU ĐỂ PHỤC HỒI LÚC CÀI LẠI CÁC ỨNG DỤNG ĐÃ LIÊN KẾT TRƯỚC ĐÓ MÀ KHÔNG CẦN GẮN KẾT LẠI...
CHÚC CÁC PRO THÀNH CÔNG!