Như tiêu đề em không có pc nên chỉ làm trên dt thôi