Khi mình tải nhạc vào thẻ nhớ rồi vào thư viện video quét không thấy video đã tải trên thẻ nhớ đâu.nếu dùng root explore thì vào thư mục nào fix lỗi này