có bác nào sài lte3 tem vàng ko ? máy mình lte3 tem vàng check imei trên trang web chalg với tool LG phone from đều báo lỗi imei ko tồn tại :roflmao:, ko lẽ em nó bi fake imei ????