Tình hình là các bác có ai biết cách nào để biến thẻ nhớ ngoài trở thành bộ nhớ trong cho LTE3 không nhỉ
KHông phải cách dùng Link2sd để chuyển ứng dụng nhé
Trước mình sài con L3 E400 có rom nó hỗ trợ luôn, biến thẻ nhớ ngoài thành bộ nhớ trong