tình hình là mình đã tải và up rom SphinX_V3.1_F260s, rom mình để trong thẻ nhớ, nhưng sau khi up, mình vào tìm thì không còn thấy file rom nữa. Nếu vào rec chọn install zip từ thẻ nhớ nó vẫn hiện lên file SphinX_V3.1_F260s. Mong mọi người giúp mình với. Mình mới tập tành up rom nên còn nhiều thắc mắc, sai sót xin mọi người chỉ giáo