Mình úp rom sphinx v3. Bị mất đồng hồ hiện ram trống ở màn hình chủ.