Như tit, bác nào làm 1 bài tổng hợp các loại ROM aosp cho LTE3 cho em ns riêng cx như toàn thể ae dùng LTE3 ns chung đi ạ chứ bh lên google link ROM CM chi lte3 gần như tuyệt chủng có bên làm rom CM cho LTE3 hăng nhất là tekcafe thì họ ms bị tấn công mất sạch các bài cũ r (
Thay mặt toàn bộ những ng có nhu cầu giống em cảm ơn các bác