mình muốn tăt bớt 1 đồng hồ trên màn hình khóa thì tắt thế nào ạ ? mình đang dùng rom stock 4.4.2