Em đã build thành công kernel (source 4.4.2 v20d)
Nhưng không thể loki nó để bỏ bước check bootloader
Có cao nhân nào có cách giup e k