như tiêu đề, em mới về stock để dùng. giờ em muốn xóa các ứng dụng hàn và 2 đồng hồ màn hình khóa thì phải làm thế nào ạ? và những ứng dụng gì có thể xóa đc cho nhẹ máy ạ?