Như tựa đề ạ, em up rom nó ko có cái weather mà phải dùng ứng dụng bên thứ 3 bất tiện lắm (((