có bác nào chỉ e làm cái pin vs sóng lte3 vs lại mod đc j đẹp thì chia sẻ em lun yk tks các bác nhìu lắm