close vấn đề này ở đây nhé. ae lte3 khỏi hi vọng vào vụ này nhá.