Các pro cho e xin cái hướng dẫn mod chuyển nhanh 2-3g trên statusbar với ạ.thanks truok...