máy e mới chạy lại phần mềm ở quán bh về toàn tiếng hàn quốc chán quá. ACE giúp e với ạ