Em cũng bị như vậy. Nhưng dùng app camera cuả lenovo thì lại sáng bình thường. Chả hiểu tại sao. Không biết ở rom stock có bị vậy không nữa, của e đang là rom quốc tế.