Cần hỏi các chuyên gia là bây giờ bản e dùng này thuộc loại nào e dung 1 phân mem check ma ko ra..
Và một ảnh thông tin của máy
Tks ạ