À em tưởng thế nào chứ chạy trên nền CM11 thì e bít roài dù sao cũng thanks nha