mọi người cho mình hỏi .cập nhập phần mềm thì có bị mất dữ liệu gì ko