Các bác cho hỏi,máy LgG f180 bản lte bị ngắt cuộc nghe gọi khi có cuộc gọi xen ngang.làm cách nào khắc phục?