Em mới kiếm dc 1 chiếc Lg G vista mã là d631 nhưng là bản xách tay nhà mạng AT&T nên ko có tiếng việt, tìm trên mạng nhiều mà thông tin về máy này ít quá, nên e làm toppic này mong pro nào biết chỉ e để up rom có tiếng việt, bạn nào biết bảo mình với