Camera sau :100k
Trước : 80k
Loa trong : 80k
Loa ngoài : 100k
Tụ rung 80k
Pin lg g4 120k
Tổng : 560k mua trọn fix chẳng 500k
Ai hư gì mua đó
Liên hệ 0901948883 Thái quận 4