Em mua lg g4 vs986 từ mobilezone thì máy đã unlock và đã root
Sau đó em Check thì thấy máy sản xuất ngày 2/7/2015( 13a)
Thì máy em có cơ hội bị đột tử ko ạ và cách phòng đơn giản nhất ạ

Gửi từ VS986 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk