Máy mình mã H815 dạo gần đây tự nhiên bị khởi động liên tục, nếu tiếp tục như vậy có đột tử không? Có chỗ nào ở Hà Nội nhận sửa lỗi bootloop không các bạn? Máy mình date 28/11/2015