Như tile bác nào có xác lg vu 1 dư nắp pin để lại cho em với ah. Xin cảm ơn