em vọc chức năng mã hóa của máy, khi mã hóa xong nó hiện lên bảng nhập mã pin, nhưng khổ cái là nó lại không hiện bàn phím để em nhập mã pin vô, em ần tổ hợp phím :"+" nguồn home thì nó hiện hình con robot nằm ngửa, bụng mở ra và có dấu chấm than màu đỏ. các bác chỉ cho em cách khắc phục với