Bác nào muốn cưới em này không? Em ở Hà Nội, em nó vẫn còn nguyên hàng họ, giới tính vẫn y nguyên như từ khi sinh ra, chưa hề qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào.
Bác nào muốn xem hàng thì em nhận mai mối qua số 012 năm 8 năm hai chín 9 một 1 nhé
Em ở Thanh Xuân và Long Biên.