Mình vừa update V20b HK qua LG PC Suite nhưng máy rất nhanh nóng và giật lag, còn dính 1 số lỗi nhỏ nx. Có ai biết cách quay về stock V20a VN thì chỉ mình vs. Mình r cảm ơn!!