Ai có main L7 d325 bán cho mình khu vực hà nội nhé