gửi tới tất cả các thành viên nói chung và đặc biệt gửi tới các thành viên là thành viên các cửa hàng.
hướng tới chất lượng của phòng khám lgviet.com, tất các các post không có nội dung hỗ trợ cho các thành viên mà chỉ là đi pr cho một nơi nào đó ví dụ nội dung như: "...mang qua bên...làm/kiểm tra/sửa chữa cho..." trong khi chủ topic không hỏi đến việc hỏi địa chỉ sửa chữa... sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không cần báo trước.
sự việc thanh lọc bài viết để hướng tới xây dựng nội dung phòng khám lgviet.com thực sự có chất lượng và đi đúng theo hướng hỗ trợ ae trên diễn đàn với tính chất vô tư, thoải mái, lịch sự.
thân ái, chào quyết thắng!
leader support team.