bác nào unbrick dc g4 ls991 và thay ic cảm ứng trên main được thì báo giá cho mình nhé
mong ad cho topic tồn tại để ae nào sau này bị giống mình thì tham khảo
nếu cần main xác có thể báo mình mình đi mua
tks all