help,
con lg g3 d855 của e tự dưng dở chứng, ko nghe gọi đc. các bác cho hỏi có phải là hỏng angten sóng ko, sửa chữa lỗi này như nào, khoảng bao nhiêu thóc ạ. e cám ơn trước.