mặc dù em đã up rom khác nhưng vẫn chỉ có 2g.ai giúp em với ạ