mọi người cho hỏi ai biết chỗ bẻ khóa đt lg g3 cat6 kg