tình trạng là cụm cảm biến nó bị no data như hình,không biết hư phần mềm hay phần nữa. nếu hư phần cứng thì thay ở đâu uy tín,mình ở vũng tàu. các caon