em chót ngâm cục pin cùng với cái quần trong chậu giặt hơn 1 ngày. không biết các bác có cách nào khắc phục không ?.