sao con này của mk cứ nóng máy là hiện tai nghe k nghe gọi nghe nhạc đc.phải tat nguồn đi mới dc 1 lúc lạ bị .giúp