em có sở hữu một con lg vu3 bản l . hôm trước up rom xong bây giờ máy bị mất imei không có sóng và cứ 30s reboot một lần . em đã tot lại về stock 4.2.2 nhưng vẫn không có tiến triển . vậy thợ nào chắc chắn sửa dk thỳ cho em địa chỉ và cái giá . em đang ở nd có thể gửi máy đy