mình mới xài cáp slim port để kết nối vs g2 isai của mình vs tivi.cơ mà sao nhận đc tín hiệu nhưng màn hình tivi 1 cứ chớp tắt liên tục. đem cáp hdmi test với đầu thu thì bt.cắm vào cáp slim cũng nhận tín hiệu nhưng k hiển thị lên tivi 2. cả 2 tivi sony! mong m.n giúp m vs! có khi nào cáp slim có vấn đề hay là phải root lại đt k? thanks!