máy em là g pro 2 f350l khi mới mua máy cài 5.0 mà pin yếu quá nên em tot về 4.4 nhưng không hiểu sao về 4.4 cảm ứng của máy không được nhạy bấm lúc được lúc không, nhưng khi lên lại 5.0 máy lại hết và dùng bình thường, có ai biết nguyên do và cach khắc phục không ạ ?