máy em dùng được hơn 1 năm. gần đây máy em bị tình trạng tự nhiên thanh status bar nháy nháy xong đơ luôn cảm ứng, khi tắt màn hình bật lại thì lại bình thường nhưng một lúc sau lại bị như vậy rất khó chịu. em đã test cảm ứng vẫn bình thường. em muốn hỏi máy em bị lỗi gì và có cách nào sửa không?